اطلاعات عمومی و راهنمای حل جدول مدرن » تعبیر خواب آشتی

تعبیر خواب آشتی

خرداد ۳۰, ۱۳۹۷

تعبیر خواب آشتی

تعبیر خواب آشتی | از شما دعوت می‌کنیم این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب آشتی

تعبیر خواب آشتی به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

آشتی کردن در خواب سه وجه دارد:

درازی عمر – قوت و نیرومندی – خلق و خو و اعتقاد پسندیده.

تعبیر خواب آشتی به روایت محمد بن سیرین:

اگر ببیند که شاهد آشتی کردن، است تعبیر آن باشد که عمرش طولانی می‌شود.

اگر ببیند در آشتی، کسی را به فساد از دین دعوت کرد، دلیل آن باشد که او را به طلاح و درستکاری و خیر و راه راست می‌خواند.

اگر ببیند در آشتی با خشم و غضب، کسی را به صلاح می‌خواند، تعبیر چنین باشد که او را به فساد و تبهکاری می‌خواند و می‌کشاند.

تعبیر خواب آشتی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

ابن سیرین، آشتی را در خواب، طول عمر تعبیر کرده است.

آشتی کردن همچنان که در بیداری خوب است در خواب نیز صورتی نیکو می‌تواند داشته باشد اما اگر با کسی آشتی کردید که در بیداری با او قهر هستید نشان آن است که بد او را می‌خواهید و کینه‌ای از او به دل دارید.

ولی اگر در خواب با کسی آشتی کردید که در بیداری قهر نبوده‌اید خوب است و این را می‌گوید که خیر و صلاح در پیش دارید و می‌توانید برای یکدیگر مفید و موثر واقع شوید.

اگر در خواب با کسی که اصلاً او را نمی‌شناسید آشتی کردید نشان آن است که کسی به شما نیکی می‌کند. امام جعفر صادق علیه‌السلام نیز آشتی کردن در خواب را درازی عمر می‌دانسته‌اند.

 

فهادان مدرن

برچسب‌ها, ,Leave a Comment