اطلاعات عمومی و راهنمای حل جدول مدرن » تعبیر خواب آفتابه

تعبیر خواب آفتابه

خرداد ۳۰, ۱۳۹۷

تعبیر خواب آفتابه

تعبیر خواب آفتابه | از شما دعوت می‌کنیم این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب آفتابه

تعبیر خواب آفتابه به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

دیدن آفتابه یا آبدستان در خواب بر پنج وجه است:

خدمتکار – خزانه و انبار – مدیر کار – فرزند – رزق و روزی ناچیز از جائی که امید آن نیست.

تعبیر خواب آفتابه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

در قدیم که برده‌داری مرسوم بود و افراد متمکن، کنیز و غلام، نگهداری می‌کردند آفتابه به کنیز و غلام و بیشتر به کنیزک، تعبیر می‌شد ولی اکنون که برده‌داری مرسوم نیست می‌توان آفتابه را به خدمتکار خانه نسبت داد که این نیز تأویلی پسندیده نیست.

معبران گذشته نوشته‌اند: اگر کسی در خواب ببیند که آفتابه‌ای نو و تازه در خانه دارد کنیزکی به او هدیه می‌شود یا از بازار می‌خرد و چنانچه مشاهده کرد آفتابه‌اش شکسته است خدمتکار و کنیزش بیمار می‌شود.

آفتابه وسیله‌ای است برای انتقال آب از حوض یا آبگیر به نقطه‌ای دور‌تر از محل استقرار آب، پس هر نوع وسیله‌ای که بتواند جوابگوی این نیاز باشد یاری‌دهنده و کمک‌رساننده است؛ چه خادم خانه باشد چه بانوی خانه و چه فرزند بیننده خواب؛ با این تعریف، چنانچه آفتابه‌ای در خواب دیدیم با مراجعه به موقعیتی که در محیط خانواده داریم می‌توانیم قیاس کنیم که به چه کسی بر می‌گردد.

تعبیر خواب آفتابه به روایت محمد بن سیرین:

دیدن آبدستان یا آفتابه در «خواب» دلیل بر خزانه‌دار و کسی است که امور مالی و دخل و خرج (حسابداری و خزانه‌داری) زیر نظر او قرار می‌گیرد.

اگر ببیند پادشاه یا شخص صاحب مقامی به او آبدستان داد، به خزانه‌داری پادشاه و حسابداری … آن صاحب مقام خواهد رسید.

اگر ببیند که او به کسی آبدستان داد تعبیرش به صورت دو مورد پیشین است.

تعبیر خواب آفتابه به روایت ابراهیم کرمانی:

اگر در خواب، آفتابه یا آبدستان ببیند دلالت بر خدمتکاری برای او دارد.

اگر ببیند آفتابه‌اش شکست یا سوراخ شد، زنش از او جدا می‌شود و یا می‌میرد و اگر زن باشد عکس قضیه صادق است.

اگر ببیند از آفتابه، آب می‌خورد فرزندی برایش به دنیا خواهد آمد.

اگر ببیند آب صاف و زلال از آفتابه می‌خورد، فرزندی که برایش به دنیا خواهد آمد مایه رضایت خاطر و افتخارش خواهد شد.

 

فهادان مدرن

برچسب‌ها, ,Leave a Comment