اطلاعات عمومی و راهنمای حل جدول مدرن » تعبیر خواب آلو

تعبیر خواب آلو

خرداد ۳۰, ۱۳۹۷

تعبیر خواب آلو

تعبیر خواب آلو | از شما دعوت می‌کنیم این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب آلو

تعبیر خواب آلو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

آلو دیدن در خواب، اگر سرخ و سیاه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار پولی که به دست می‌آورید مربوط می‌شود چه اگر ببینید که مثلاً یک وانت پر از آلو دارید پولی هنگفت به دست می‌آورید.

آلوی زرد در خواب، خوب نیست چون نشانی از بیماری و رنجوری است.

خوردن آلو اگر در فصل آن باشد و به دهان خوش طعم و شیرین بیاید نیکو است و این را می‌گوید که شادکام می‌شوید و توفیق حاصل می‌کنید و چنانچه در فصل نباشد و به دهان بد طعم بیاید غم و اندوه است و خبر از گرفتاری می‌دهد.

آلوی ترش عشق است و نوعی برخورد عاطفی حاد.

تعبیر خواب آلو به روایت محمد بن سیرین:

اگر در خواب، آلوی سرخ و سیاه ببیند، دلیل بر مال و ثروت است که نصیبش خواهد شد.

اگر دز خواب، آلوی زرد ببیند، دلالت بر بیماریی دارد که بر او و یکی از بستگان نزدیکش عارض می‌شود.

اگر ببیند آلوی سرخ و سیاهی به او دادند و او آن را در موقع خوردن شیرین یافت، نشانه مال و ثروتی است که از طریقی کم‌زحمت، برایش حاصل می‌شود.

اگر در فصل نامناسب ببیند که آلوی زرد خورد، به غم و اندوه و مصیبت و دشمنی و خصومت مبتلا می‌شود البته اگر طعم آلو به دهانش ترش باشد، از شدت مصائب کاسته می‌گردد.

 

فهادان مدرن

برچسب‌ها, ,Leave a Comment