اطلاعات عمومی و راهنمای حل جدول مدرن » حل جدول مدرن _ راهنمای حل جدول اینشتین

حل جدول مدرن _ راهنمای حل جدول اینشتین

خرداد ۳۰, ۱۳۹۷

حل جدول مدرن _ راهنمای حل جدول اینشتین

حل جدول مدرن _ راهنمای حل جدول اینشتین | از شما دعوت می‌کنیم این مطلب را دنبال کنید.

 حل جدول مدرن _ راهنمای حل جدول اینشتین

مرحله اوّل:  

 • بعد از پاپ: کاردینال
 • کلام رفع خستگی: خداقوت
 • یک ششم ملک: دانگ
 • قیامت: رستاخیز
 • یکپارچگی: انسجام
 • زادگاه: موطن
 • زیر پیراهن: عرق گیر

مرحله دوم:  

 • از پوسته های کره زمین: اقیانوسیه
 • اقتصاد دان انگلیسی: ریکاردو
 • اندیشه و فکر: سگالش
 • دواب: چهارپایان
 • چمان: خرامان
 • به سوی خود کشنده: جرار
 • صیفی میرزاقاسمی: بادمجان

مرحله سوم:  

 • سزا: مکافات
 • ملی و قومی: ناسیونال
 • نام پرنده ای: یاکریم
 • ابرام: پافشاری
 • از پادشاهان فرانسه: شارلمانی
 • کم خونی: آنمی
 • افسار: لگام

مرحله چهارم:  

 • منعم: مالدار
 • التهاب حنجرهه: لارنژیت
 • موازی: پارالل
 • افسردگی: دپرسیون
 • از طوایف ترک: آیرملو
 • اندوه: تاسا
 • اتراب: همسالان

مرحله پنجم:  

 • استبداد: خودمحوری
 • ورع: پرههیزگاری
 • از مکاتب ادبی ایتالیا: وریسم
 • امپراتوری روم شرقی: بیزانس
 • انتخابی: الکترال
 • پازن: بزکوهی
 • گل دنبه: بداغ

مرحله ششم:  

 • با جناق: همریش
 • باقی مانده دانه های روغنی: کنجاله
 • رجا: امیدواری
 • بیماری کلیوی: اورمی
 • از سبک های موسیقی غربی: کانتری
 • شایستگی: ارزندگی
 • شمشیربازی: اسکریم

مرحله هفتم:  

 • از طوایف ترک: آیرملو
 • خدای هند: ویشنو
 • خود شیفتگی: نارسیسم
 • سپهدار اسکندر: آرتاباز
 • زغال: آلاس
 • رواد: سبزه زار
 • روانکاوی: پسیکانالیز

مرحله هشتم:  

 • از فرقه های مسیحیت: ارتودوکس
 • اسب سفید: هدنگ
 • استاندار عهد هخامنش: ساتراپ
 • وازر: گناهکار
 • یک تیپ ارتش: بریگاد
 • خاندان سعودی: نهیان
 • قالب و کلیشه: ماتریس

مرحله نهم:  

 • از نژادهای اروپایی: ایرلندی
 • از سرپایان دریایی: اسکویید
 • از علوم خفیه –> رریمیا
 • نگهدارنده چهارپا: ستوربان
 • گهبد: خزانه دار
 • بیماری آب سیاه: گلوکوم
 • بو کننده: رایح

مرحله دهم:  

 • اوّلین فضانورد آمریکایی: آلن شیارد
 • شهر خیالی مغرب: جابلسا
 • چرم بز: تیماج
 • نوعی جلد مرغوب: گالینگور
 • فلز آلیاژها: بیسموت
 • سنگی قیمتی: زبرجد
 • جوهر بزاق: دیاستاز

مرحله یازدهم:  

 • نام قدیم تنکابن: شهسوار
 • عنکبوت: جولاهک
 • وابسته نظامی: آتاشه
 • واحد پول پاراگوئه: گوارانی
 • نوعی شفتالو: تالانک
 • قند میوه: فروکتوز
 • سیاستمدار یونان کهن: لایناس

مرحله دوازدهم:  

 • تره بیابانی: بلبس
 • گارمون: آکاردئون
 • قذ: ابریشم
 • ساویز: خوش خلق
 • خشت پخته: آگور
 • تمکین: فرمانبرداری
 • شارع: خیابان

مرحله سیزدهم:  

 • از اعصاب بدن: پاراسمپاتیک
 • از اساطیر رومی: لیبرا
 • نوعی رودوشی زنانه: اشارپ
 • قله: اوراز
 • تفسیر اوستا: ایارده
 • انیمیشن: پویا نمایی
 • پرنده غمخوار: بوتیمار

مرحله چهاردهم:  

 • نویسنده سپید دندان: جک لندن
 • رث: فرسوده
 • هرموجود زنده: تنابنده
 • وحشی گری: بربریت
 • نیسو: نیشتر
 • واححد پول هندوراس: لمپیرا
 • مازوت: نفتت سیاه

مرحله پانزدهم:  

 • شاهزاده مغولی: نویان
 • ریاضی دان یونان باستان: اقلیدس
 • رقص سنتی برزیل: سامبا
 • یکی از بخش های اوستا: ویسپرد
 • گرناد: نارنجک
 • مدرسه امیرکبیر: دارالفنون
 • تشعشع بخار: هورقلیا

مرحله شانزدهم:  

 • پادشاه ساسانی: انوشیروان
 • صاحب کتاب دانشنامه علایی: ابن سینا
 • فرشته موکل بر آبها: آناهید
 • ضربه ای در بکس: آپرکات
 • نوعی بیماری روانی: هیستری
 • از فرهنگ لغات معروف: آنندراج
 • کشتی فله بر: پاناماکس

مرحله هفدهم:  

 • ابر الکترونی: اوربیتال
 • اپرای پوچینی: لابوهم
 • سوط: تازیانه
 • قاتل گاندی: رامینات
 • از عناصر شیمیایی: باریوم
 • از خط های ژاپنی: کانجی
 • توقف سنج: پارکومتر

مرحله هجدهم:  

 • کیل: پیمانه
 • تحیات: درودها
 • زائده سلول عصبی: دندریت
 • سامع: شنونده
 • یتاق: نگهبانی
 • آلیاژ منگنز: مانگانین
 • بیماری کوری: دالتونیسم

مرحله نوزدهم:  

 • رون: آزمایش
 • تهیه: آمادگی
 • ریاضی دان یونانی: ارشمیدس
 • دوندگی و تاختن: تگاوری
 • غذای سنتی مصری: کوشاری
 • پرتونگاری مفصل: آرتروگراف
 • آرشیتکت کانال سوئز: دیلیسپس

مرحله بیستم:  

 • مخترع بریتانیایی: آرک رایت
 • فرقه حسن صباح: اسماعیلیه
 • دریادار نازی: کاناریس
 • باجربزه: شایسته
 • گریه زورکی: آبغوره
 • واتگر: پوستین دوز
 • تقعر: گود شدن

مرحله بیست و یکم:  

 • کمربند سرباز: فانوسقه
 • علم اقتصاد > اکونومی
 • نام قدیم زاهدان: دزدآب
 • هاون سنگی: کابیله
 • روسری و چارقد: واشامه
 • جولا: بافنده
 • فتل: آواز بلبل

مرحله بیست و دوم:  

 • حماسه معروف هندویان: رامایانا
 • خاردرخت: عوسج
 • زاویه یاب: پانتول
 • خاتم: انگشتر
 • زبانن انجیل: سریانی
 • رهان: شرط بندی
 • دستگاه ارسال تصاویر از راه دور: تله فتو

مرحله بیست و سوم:  

 • شیر: جیدر
 • حمید: پسندیده
 • خارپشت آبزی: ستاره دریای
 • زیانکار: خاسر
 • خاج: صلیب
 • رسوب دادن: نهشتن
 • حساب کردن جریان برقب: گالوانومتری

مرحله بیست و چهارم:  

 • واریس: تورم ورید
 • پرچم: بیرق
 • پرانتز: کمانک
 • چخماق: آتش زنه
 • چرم بز: تیماج
 • آلبومی از عصار: حال من بی تو
 • پاش: تفرقه کردن

منبع:  بی‌جامه – Bijame.Com

فهادان مدرن

برچسب‌ها, ,Leave a Comment