close
چت روم
اطلاعات عمومی و راهنمای حل جدول مدرن - 83

حل جدول مدرن – خواجه نصیر

حل جدول مدرن – خواجه نصیر

حل بازی جدول مدرن – خواجه نصیر

مرحله اوّل: 

  • از آلیاژها: مفرغ
  • بلندترین آبشار جهان: آنجل
  • دارالایتام: یتیم خانه
  • از هنرهای هفتگانه: مجسمه سازی
  • دلسوز: مهربان
  • واحد پول چین: یوآن
  • سلمانی: پیرایشگر